loading

Konstelace

                                                         

 „Porozumět řádům lásky je moudrost. Láskyplně se jimi řídit je pokora.“ 

                                                       Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky

 

 Rodinné konstelace zapadají do mého přístupu k životu. Fascinuje mě jejich různorodost, která však má v sobě určitý řád. V okamžiku kdy těmto řádům porozumíme a řídíme se jimi, cítíme v sobě ohromnou sílu a zároveň lehkost, svobodu a zároveň jednoznačnost, lásku a naplnění. Jsme v souladu se životem. Žijeme.

Život je vždy o pohybu, o dynamice a konstelace tuto dynamiku odrážejí. Poznáváme to, co je dané a zároveň poznáváme, kde můžeme být aktivními spolustvořiteli. Zdaleka nejsme jen pasivními pozorovateli. Je to velmi vzrušující sledovat změny, které díky konstelacím nastávají. Mnohdy jsou to „kvantové skoky“, použijeme-li terminologii kvantové fyziky.  

Co jsou konstelace?

Konstelace je metodou rozvoje osobnosti, metodou sebepoznávací i terapeutickou. Podle předmětu řešení mohou být např. rodinné, partnerské, šamanské, firemní, politické, konstelace traumatu atd. Mohou být prováděny formou semináře nebo také individuálně. Vždy se jedná o řešení v rámci systému. Jde především o pochopení souvislostí, odhalení dosud skrytého a nalezení toho, co přispěje k obnovení systemické rovnováhy.

Každý z nás je součástí rodinného systému, který nás velmi silně ovlivňuje. Snad i proto jsou nejrozšířenější rodinné konstelace a formou semináře. Rodinné konstelace zavedl Bert Hellinger (*1925), který tuto metodu vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Existují „systemické řády lásky“, které nás ovlivňují a rodinné konstelace nám pomáhají je pochopit a najít si svoji vlastní systemickou rovnováhu, a žít ji jak nejlépe můžeme.

Jak probíhá seminář rodinných konstelací?

Jak se projeví to, co dosud nebylo vidět? Jak terapeut (konstelatér) užívá rodinné konstelace, aby učinil viditelnými obvykle skryté síly, které působí v lidských vztazích?

Klient terapeutovi popíše podstatu svého problému, terapeut se zeptá na základní informace o rodině, a zda v rodině došlo k neobvyklé události. Terapeut navrhne, kteří lidé by měli v konstelaci být. Klient vybere ze skupiny jejich představitele (zástupce) a také zástupce za sebe.

Klient tyto zástupce rozestaví v místnosti tak, jak si představuje, že jsou jejich vzájemné vztahy. Je to jeho subjektivní náhled na vztahy a jejich dynamiku. Představitelé se stávají živým modelem původního systému rodinných vztahů. Je neuvěřitelné, že když napodobíte svou rodinu autenticky, představitelé začnou mít velmi podobné pocity a myšlenky jako měli členové rodiny – aniž by je znali.

Informace od klienta, reakce představitelů, vizuální obrazy konstelace jsou základem pro hledání řešení, rovnováhy rodinného systému. Přestavování představitelů, jejich pohyb a reakce jsou při hledání velmi dobrým vodítkem. Závěrečná konstelace je obrazem skryté symetrie lásky, v níž má každý člen rodiny své příslušné místo a funkci. Přijetí tohoto obrazu má pro klienta léčivé účinky, neboť to postupně modifikuje jeho osobní realitu. Taková závěrečná konstelace má často vliv také na ostatní členy rodiny i na účastníky skupinové terapie. Každá závěrečná konstelace je jedinečná. Závěrečné konstelace jsou často tak mocné, že působí ještě několik let.

Předpokladem smysluplné inscenace konstelace je upřímný úmysl klientů. Vnímavost, bdělost, soustředění je nezbytné pro rozlišení mezi osobními projekcemi a účinkem rodinného systému.

Totéž platí i pro vybrané zástupce i pro terapeuta.

Pro jaké problémy jsou Rodinné konstelace?

Určitě pro všechny problémy, které se týkají rodiny, původní, naší současné i té která teprve vznikne.

Těmito problémy, nebo raději téma, které chce klient řešit, může být: manželská krize, partnerské problémy, nevěra, problémy s dětmi, postižení, nemoci, sourozenecké neshody, hádky s matkou, neznámý otec, incest, nerozhodnost, opakující se nehody, ale také hledání partnera, práce, nespokojenost, finanční problémy atd.

I tam, kde není zřetelná přímá souvislost s rodinou, se velmi často ukáže její vliv. Rodinné konstelace nejsou pevně ohraničeny rodinným systémem, ale mají i širší či hlubší dopad. Proto se také mluví o pohybech duše, která je součástí toho největšího systému, celého vesmíru. 

Důležitá je vaše potřeba tuto situaci změnit a z vašeho „místa“ řešení prostě nevidíte a ani nemůžete „vidět“. Pak vám konstelace dají obraz možného řešení. Někdy z konstelace vyplyne velmi jednoznačné řešení, někdy vás s láskou popostrčí k tomu, co máte dělat.

Kdy rodinné konstelace nejsou vhodné?

Pro řešení akutní traumatické situace konstelace nedoporučuji. Vnímavost, pozornost a soustředěnost klienta v tomto okamžiku je velmi omezena, blokována. Je tedy vhodnější využít jiné metody a vyčkat na správný čas pro konstelace.

Také nejsou vhodné pro klienty, kteří se ve skupině necítí v bezpečí nebo jen je pro ně vhodnější individuální přístup.

Konstelace mohou být emocionálně i fyzicky náročné, pro někoho i stresující. Pokud klient měl nebo má psychické problémy, je dobré, aby svou účast konzultoval se svým lékařem a informoval terapeuta, který vede konstelace.

Je jedno, ke komu na konstelace půjdu?

Určitě není. Nejedná se o metodu, kde se naučíte postup, a úspěch je zaručen. Terapeut musí být dobrý, sloužit vám a vyššímu systému. Vybírejte velmi pečlivě, vnímejte srdcem, citem i rozumem. Můžete mít obavy z toho, co se při konstelaci objeví, to ano. K terapeutovi musíte mít vy důvěru.  

Jak jsem se dostala ke konstelacím?

Moje první setkání s konstelacemi bylo tristní. Byla jsem se kdysi s mým exmanželem podívat za jeho kamarádkou, která vedla v Praze seminář Rodinných konstelací. Vešli jsme dovnitř a to co jsem viděla, ve mně zanechalo dojem, konstelace nikdy! Dnes již to vidím jinak. Rodinné konstelace jsou o něčem jiném.

Moje kamarádka mi dala v roce 2004 knihu o konstelacích Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky. Ta mě zaujala a spolu jsme jeli na seminář Rodinné konstelace k Bhagatovi. Pak následoval u Bhagata trénink a v roce 2007 už jsem vedla první konstelace.

Neustále mě fascinuje, jak konstelace fungují. Baví mě objevovat skrytou dynamiku, hledat s láskou pro duši její místo. Pozorovat jak se mění životy lidí, kteří se poddají vyššímu řádu.  

Kdo mě učil, učí a inspiruje?

Zní mi v hlavě Bhagatova slova z výcviku Rodinných konstelacích, kdy nás připravoval na to, že budeme stát sami před skupinou, kterou povedeme. Že budeme sami začínat na pozici nevím, připraveni sledovat vedení, které skrze obrazy a pocity představitelů, ukáže řešení.

Pro vedení konstelací jsou důležité znalosti, zkušenosti a ochota bez odsuzování ukázat skutečnost, která se projevuje.

Učila jsem se a učím od těch, kteří konstelace vedou. A to buď z knih, ke kterým se stále vracím nebo z osobních zážitků ze seminářů a tréninku. Mými „učiteli“ jsou především Bert Hellinger, Bhagat Johann Zeilhofer, Wilfried Nelles, Dann van Kampenhout.

Nenahraditelným zdrojem jsou moje osobní zkušenosti z vlastních konstelací, z konstelací ostatní, které jsem měla možnost sledovat nebo být jako zástupce a samozřejmě z mého osobního vedení.

Jaká je hierarchie a postavení účastníků Rodinných konstelací? Jejich konstelační postavení je do kruhu. Jako první a to nejvyšší je rodinný systém, následuje po jeho levé straně klient, pak konstelace jako metoda a tomu všemu slouží terapeut. Nemůže být výš než klient. Postavení v kruhu zaručuje všem i terapeutovi, že vidí vše jako celek.

Postavení zástupců v tomto kruhu je po pravé straně rodinného systému, v jeho blízkosti. Tam je místo těch, kteří jsou schopni předávat potřebné informace v čisté podobě. Pokud jsou zástupci vzdáleni od systému, nebývají buď schopni předávat potřebné informace, nebo nejsou pro danou konstelaci důležití. V semináři jsou to ti, kteří nebyli vybráni nebo byli v průběhu vyměněni nebo odebráni.  

Ukončení konstelace

Terapeutem je konstelace zpravidla ukončena v okamžiku vrcholu své síly. Tato síla pak dál vede klienta v jeho životě. Účinek mnohdy nastává okamžitě nebo se účinky projevují postupně nebo až za mnoho let.  

Někdy je konstelace ukončena, protože není v daném okamžiku dostatek informací nebo klient přestane brát konstelaci „vážně“, nesoustředí se nebo odmítá řešení.  Terapeut v tomto okamžiku respektuje rodinný systém, konstelace i klienta a konstelaci ukončí.

Osobní zkušenost

Číst si o konstelacích, povídat si o nich je jako listovat kuchařkou bez toho, že bychom ochutnali.

Teprve osobní zkušenost vám ukáže jejich sílu. Přijeďte na seminář prožít si to, co se nedá předat slovy. Těším se na Vás.

iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.