loading

Re-Pro metoda

 

Moudrost srdce v přítomnosti

transformuje minulost a vytváří budoucnost

 

 

Představuji vám svoji metodu, která se mi osvědčila při mé práci. Nazvala jsem ji Re – pro metoda.

Tak jako život sám měla svůj vývoj a bude se dále vyvíjet.

Vychází z principů, které slouží životu – jsou Pro život. Podporují rozvoj – Progresi.

Re-pro ti vyčistí vše, co tě odděluje od toho, abys mohl plně žít tvůj vlastní potenciál. A aktivuje tvoje pro růstové myšlení a jednání.

V moudrosti srdce najdeš svoji sílu v přítomnosti vyléčit minulost a tvořit svoji budoucnost.

Přítomnost od tebe vyžaduje plnou pozornost. Vnímání, volba, důvěra jsou tím, co určuje naše jednání.

Návraty do minulosti – Regrese využíváme pro její vyčištění od traumat, starých vzorců, které nám brání se rozvíjet a být sami sebou. Návraty do minulosti mohou také přinášet mnoho cenného a moudrého.

Progrese – aktivní, vědomé vytváření budoucnosti. Vyčistění starých zátěží neznamená, že budeme žít spokojeně a radovat se. Je potřeba se naučit nové dovednosti, které budou nám ku prospěchu i do budoucna.

Pro budoucnost jdeme cestou poznávání sebe, svého poslání a hledání způsobu, jak jej naplnit. Nežijeme tím, že až někdy, ale stanovujeme si cíl, cestu, jak se k němu dostaneme, připravujeme se na tuto cestu a ve správný čas vykročíme.

Sebedelší cesta začíná vždy prvním krokem. Aby změny v budoucnu nastaly, musíme začít něco dělat.

 

Co můžeš pomocí této metody udělat?

Vyčistíš staré bolesti z minulosti, odhodíš masky, „bágly“ plné nefunkčních přesvědčení, vzorců, toho co by se mělo, naučených od rodičů a společnosti.

Uspořádáš si vztahy a usadíš se do systému rodinného a celé společnosti. Ujasníš si, kdo skutečně jsi.

Když už jsi lehká/ý, víš, kdo jsi, ujasníš si, co chceš, jak to chceš ty ve svém životě mít. Stanovíš si cíle a jak se k nim dostaneš. Nastartuješ se pro sebekoučink, aby změny které nastaly, byly trvalé.

Celostní přístup k rozvoji vede k větší pravděpodobnosti, že se udrží nově osvojený styl života. 

 

  

Základní pravdy, které přispívají k vyváženému pohledu na léčení:

(Angeles Arrienová: Archetypy šamanské tradice)

1.  Léčení je celoživotní cesta k celistvosti

2.  Léčení znamená připomínat si, co jsme zapomněli – o spojení, jednotě a vzájemné závislosti všeho živého i neživého.

3.  Léčení znamená přijmout, čeho se nejvíce bojíme.

4.  Léčení znamená otevřít, co je zavřené, změkčit, co ztvrdlo a stalo se brzdou.

5.  Léčení znamená vstoupit do transcendentního nadčasového okamžiku, v němž člověk zakouší božské.

6.  Léčení je tvořivost, vášeň a láska.

7.  Léčení znamená hledat a vyjadřovat své já v jeho plnosti, v jeho světle i stínu, v jeho mužském a ženském aspektu.

8.  Léčení znamená učit se důvěřovat životu.

iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.