loading

Vnitřní dítě

 

"Když rostlina nemůže žít podle své povahy, zahyne. O člověku to platí taktéž." 

                                                                                                             D. Thoreau

 

 

Představuji vám moje vnitřní děti. Tato květina mi připomíná, že potřebují moji lásku a ochranu. Vzpomínám na první setkání s mým vnitřním dítětem, které rozmetalo moje dosavadní představy o mém dětství. Žasla jsem nad tím, že vůbec netuším, co skutečně potřebuji, natož jak o sebe pečovat. Moje vnitřní děti se začaly domáhat svých potřeb. Jejich radost, když se uzdraví ze svého zranění, je pro mě odměnou a signálem, že se starám dobře. Někdy to chvilku trvá, než proces uzdravení proběhne, ale vždy to stojí za to.

Využívám práci s vnitřním dítětem jak v terapiích, tak v kurzu „Uzdrav své vnitřní dítě“, ve kterém si postupně procházíte celé své dětství. Učíte se rozpoznávat bolesti, kterými jste prošli. Zjistíte, co jste měli zvládnout.  Jaké byly vaše potřeby a jak byly nebo nebyly uspokojovány. Zjistíte, jaký vliv to má na váš současný dospělý život. A to co je důležité, začnete s hlubokým procesem uzdravení a změn, která naplní váš život větší spokojeností, sebedůvěrou a radostí.

Zraněné vnitřní dítě je odmítané.

Zdravé vnitřní dítě je podporované a přijímané.

Práce s vnitřním dítětem je rychlý a účinný způsob jak změnit svůj život. Fascinuje mě pozorovat účinky, které jsou rychlé, trvalé a viditelné. Lidé se rozzáří, projasní, vyzařují nádhernou chuť do života.

Pracujeme s termíny vnitřní dítě, zázračné dítě, vnitřní rodič, vnitřní kritik, ochránce, moudrý dospělý atd. S archetypy, které nám umožní poznat, pochopit a hlavně změnit sama sebe k obrazu svému, na rozdíl od dosavadní masky, např. podle potřeby rodičů či společnosti. Se změnami u sebe můžete začít ihned. Kdy jindy když ne teď? Vydáte se tím na cestu objevování sama sebe, na cestu, kde vás čekají zásadní změny. Budete překvapeni, jaké nádherné poklady v sobě objevíte.

Jako děti jsme byli odkázáni na rodiče a dospělé okolo nás. Pod tíhou dospělého světa jsme zapomněli být sami sebou. Teď jako dospělí můžeme svému dítěti v nás dát to, co opravdu potřebuje. Jak? To je potřeba se učit. A je to neverending story.

Přes vnitřní dítě se naučíte komunikovat sami se sebou, naslouchat si, podporovat se, pečovat o sebe a vychovávat se, ochraňovat se. Zjistíte například, že se můžete ve svém životě radovat, aniž byste se cítili neustále něčím či někým ohrožováni. Třeba jste to i vy sami, váš vnitřním kritik: „To se ti stejně nepovede. Musíš přeci poslouchat. Jak se můžeš teď smát. To si nesmíš dovolit. Jsi nešika. Dojídá se. Co by tomu řekli lidi.“ Místo toho budete slýchat jiné věty, ty které opravdu potřebujete, které vás nezraňují, které pohladí vaše vnitřní dítě. Např.: „Jsem moc ráda, že jsi holčička/chlapeček. Nikdy tě neopustím. Naučím tě objevovat svět bezpečně. Mám tě ráda takovou, jaká jsi. Mám tě ráda takového, jaký jsi.“      

Spolu s uzdraveným vnitřním dítětem se budete také učit, jak si užívat dospělost s radostným pocitem důvěry v sebe. Naučíte se také jak zvládat traumatické situace. Jak těžkosti přetvořit v to, co vás naopak posiluje.

Každý z nás má v sobě jedinečnou sílu, která se touží projevit. Narodili jsme se jako přirozené, zázračné, tvořivé bytosti. Postupně jsme ztratili svoji přirozenost, svoji zázračnost nebo její část. Budete poznávat, jak jste o svoji přirozenost přišli a naučíte se jak se k ní vrátit. Získáte zpět svoji energii pro naplnění svého životního poslání, k projevení svého zázračného dítěte.

Velkou inspirací a učitelem je pro mě John Bradshaw. Z jeho knih pak Návrat domů. Z této knihy je seznam 10 pravidel jak vychovávat svoje zázračné vnitřní dítě.  I tyto pravidla potřebují svůj výklad, pochopení zažití a aktivně je používat. Proto jsou namístě slova Výchova ke kázni. I naše dítě potřebuje laskavou pevnost při výchově.  

 

 

Výchova ke kázni

Soubor pravidel, jak vychovávat svoje zázračné vnitřní dítě   

(John Bradshaw: Návrat domů)

 

 1.  Je v pořádku pociťovat to, co cítíte. Pocity nejsou ani dobré ani špatné. Prostě jsou. Nikdo vám nedokáže říct, co byste pociťovat měli. Je správné a potřebné o pocitech mluvit.

 2.  Je v pořádku chtít to, co chcete. Neexistuje nic, co byste měli nebo neměli chtít. Pokud jste na svou životní energii napojeni, budete chtít růst a rozvíjet se. Je správné uspokojovat svoje potřeby. Je správné žádat o to, co     chcete.

 3.  Je správné vidět a slyšet to, co vidíte a slyšíte. Cokoliv, co jste viděli a slyšeli, je to, co jste viděli a slyšeli.

 4.  Je správné se hodně bavit a hrát si. Je správné mít radost ze sexu.

 5.  Je každopádně nezbytné říkat stále pravdu. Snižuje to v životě bolest. Všechny formy narušeného myšlení je třeba opravit.

 6.  Je důležité znát svá omezení a občas uspokojení odkládat. To sníží v životě bolest.

 7.  Podstatné je vytvořit si vyvážený smysl pro zodpovědnost. Znamená to přijmout následky toho, co sami děláme, a odmítnout zodpovědnost za následky něčeho, co dělá někdo jiný.

 8.  Je v pořádku, když uděláte chybu. Chybami se učíme.

 9.  Uznávejte a oceňujte pocity, potřeby a touhy jiných lidí.

10.  Je v pořádku, má-li člověk problémy. Je potřeba je řešit. Je v pořádku, když má člověk konflikty. Je třeba je vyřešit

                                                  

Chce to odvahu vyrůst ve svou jedinečnou květinu

                                                                               
iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.