loading

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřujete svůj souhlas s použitím Vámi poskytnutých osobních údajů. Tyto údaje budou využity výhradně za účelem kontaktování Vaší osoby v souvislosti s nabízenými službami a Vaším dotazem. Váš souhlas můžete s účinky do budoucna kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných na těchto stránkách.

 

Zásady o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Doporučuji, abyste se seznámili se způsobem ochrany osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů – 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákonem O ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

Správce

Jako poskytovatel služeb (terapie, konzultace, vedení a pořádání kurzů) a provozovatel webu www.anamcara.cz, zpracovávám vaše osobní údaje jako správce. Osobně určuji, jak budou údaje zpracovány, za jakým účelem a jak dlouho budou uchovány.

Kontakt

Podnikám svým jménem: Ing.  Libuše Rychterová, se sídlem: Podbrdy 71, PSČ 267 27, IČO: 186 42 306. Vždy mě můžete kontaktovat na tel. čísle +420 731 582 082 nebo na e-mailu: libuse@anamcara.cz.

Prohlášení

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště,  e-mail, telefonní číslo identifikační číslo, daňové identifikační číslo, a případně korespondenční nebo fakturační adresu nezbytně potřebuji k poskytování služeb a plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví / Evidence tržeb
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (údaje pro vystavení daňového dokladu) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), které mi osobně poskytnete, využívám pouze za účelem přímého marketingu – zasílání vlastních obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu. Důvodně předpokládám, že vás novinky ode mě zajímají. Zasílám vám newslettery na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů při přihlášení na kurz nebo i osobně, a to po dobu 5 let od udělení.

Nechcete-li abych vám novinky zasílala, můžete svůj souhlas odvolat e-mailovou odpovědí  „neposílat“ nebo telefonicky.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecí lhůty, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Cookies

Při procházení mých webových stránek používám cookies (zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte  a ze které stránky přicházíte). Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Nepředávám je žádné další třetí osobě.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Roundcube Webmail – aplikace pro komunikaci
 • Facebook

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: libuse@anamcara.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se Zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz si vyhrazuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. evidence daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem. Vymažu tedy všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Přivítám, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

E-maily s nabídkami kurzů zasílám, jste-li mým zákazníkem, na základě svého oprávněného zájmu. Máte právo kdykoliv se ze zasílání newsletteru a obchodních sdělení odhlásit a to e-mailovou odpovědí  „neposílat“ nebo telefonicky.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že vaše osobní údaje zpracovávám a budu i nadále zpracovávat pouze já osobně a budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudu vaše osobní údaje vydávat žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018.

 

Můj osobní dodatek k zásadám

Zaručuji vám diskrétnost, kterou považuji za základ mojí práci s vámi.

iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.