loading
slickLeft slickRight
mainpic
mainpic
mainpic
mainpic
mainpic

Regrese

 

Naneštěstí na tom, čím jsme kdy byli a kde, záleží jenom málo.

Mnohem víc záleží na tom, jak se chováme v přítomnosti

 

 

Návraty do minulosti – Regrese využíváme pro její vyčištění od traumat, starých vzorců, které nám brání se rozvíjet a být sami sebou. Návraty do minulosti mohou také přinášet mnoho cenného a moudrého.

Podle potřeby využívám Hlubinnou abreaktivní psychoterapii, která je víc známá pod pojmem Regrese. Je velmi účinná tam, kde je příčinou zdravotních, psychických i psychosomatických potíží traumatizující událost prožitá v minulosti. Je kauzální, tj. jde po skutečných příčinách potíží. Při regresi pracujeme s hlubokou minulostí, která není omezena jen tímto životem, překračuje hranice fyzického těla na úroveň paměti duše.

V terapii jde především o dosažení abreakce, která anuluje negativní vlivy prožitého traumatu. Vyléčené trauma je velkým darem. Navrací nás do harmonie, lásky a soucitu, v němž věci přirozeně přicházejí a odcházejí.  Systematické odstraňování aberujícího vlivu minulých traumat má i další klady a tím je růst imunitní schopnosti organismu, růst vitality, psychika „bez aberací“ dává člověku radostný a optimistický pohled na svět.

Je potřeba si uvědomit, že regrese není o tom, že se aplikuje „ nějaký vhodný postup“, ale je potřeba mít jak teoretické znalosti, tak osobní zkušenosti. Prošla jsem výcvikem a odstranila při terapiích mnoho svých aberací. K této terapii přistupuji s velkým respektem a pokorou.

 

Pro uvolnění nežádoucích vazeb v minulosti je potřeba poznat, jaká byla skutečnost a přijmout ji tak, jak se stala. Dalším dobrým způsobem jak se zbavit zátěží z minulosti jsou konstelace, práce s vnitřním dítětem a odpuštění.

Mnohdy je potřeba naše chyby v minulosti odčinit svým jednáním v přítomnosti.

V minulosti jsme však vykonali i mnoho dobré a v tomto životě navazujeme na to, co jsme si pro sebe v minulosti připravili.

 

Duše nemůže odčinit to dobré, co vykonala.

 

iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.