loading

Kurzy a semináře - podmínky přihlášení a účasti

Podmínky přihlášení: 

Počet míst na kurzech je omezen. Rezervujte si svoji účast včas. U některých kurzů je stanoven i termín pro přihlášení - vždy uvedeno v dispozicích ke konkrétního kurzu. Přihlásit se můžete na formuláři nebo telefonicky. Přihlášení je platné po uhrazení zálohy nebo kurzovného v plné výši dle dispozic konkrétního kurzu. Úhradu proveďte po potvrzení rezervace. Případné dotazy tel: 731 582 082

Platba: č. účtu: 578205993/0300 ČSOB

Vystavení daňového dokladu uveďte do poznámky a zašlete potřebné údaje.

Storno podmínky:  

Odhlásíte-li se do 10 dnů před začátkem kurzu, vrátím vám zpět zálohu (resp. kurzovné v plné výši). Při odhlášení v době kratší než 10 dnů před seminářem na základě vlastního rozhodnutí nebo i z nečekaných důvodů, je zaplacená záloha (resp. kurzovné) nevratná a nepřevoditelná. Můžete za sebe poslat náhradníka v případě, že ohlásíte tuto změnu předem.

Je-li kurz zrušen z mojí strany, bude záloha (resp. kurzovné) vrácena.

Upozornění 

Kurzy a zejména prožitkové semináře mohou být fyzicky i emočně náročné. Jsou v hodné pro osoby, které jsou schopné za sebe plně přijmout odpovědnost. Pro účast osob mladších 18 let požaduji souhlas zodpovědné osoby (alespoň jednoho rodičů). Kurzy a semináře nejsou vhodné pro osoby duševně či jinak vážně nemocné, ani pro osoby, které aktivně užívají návykové látky.

iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.