loading

Program

 

Řeč těla


 
24. Duben 2021

Podbrdy 71


 

 

 

Někdy slova vyjadřují tak málo, že je lépe se dívat než naslouchat a je to také mnohem zábavnější.

  

O čem je tento kurz?

Naučíte se Řeč těla. Co všechno můžete vyčíst z tváře, z pohybů, postoje, mimiky a jak to aktivně využít pro sebe i ve vztazích s ostatními lidmi. A také jak k tomu připojit „řeč jazyka“, abyste zlepšili svoji komunikaci a snadněji dosáhli toho co chcete.

Kurz má tři části, ve kterých se naučíte základy Řeči těla, neverbální i verbální komunikace. A to vše budeme procvičovat pro praktické používání v každodenním životě. Stejně jako když se učíte cizí jazyk, učíte se slovíčka, věty, a hlavně jak ho aktivně používat.

A uvidíte, že Řeč těla je mnohem zábavnější než jen mluvené slovo.

  

       Termíny jednotlivých částí:

Řeč těla  1         Co prozradí tvář    24.4.2021
Řeč těla  2         Řeč beze slov      8.5.2021
Řeč těla  3         Kouzlení se slovy    23.5.2021
Pozn: toto jsou sktuální termíny. Došlo k posunu, abychom se mohli sejít osobně. Protože je ještě místo můžete se dodatečně přihlásit do 14.4.

 

O čem budou jednotlivé části?

 

Řeč těla I.  – Co prozradí tvář

 

 

Každý jsme jedinečný a naše tělo je jedinečnou matricí pro naši pozemskou zkušenost. Celé naše tělo ukazuje, kým vlastně jsme. Máme v sobě pevný model reakcí na životní situace. Rysy obličeje nám mohou prozradit jaké je naše Individuální JÁ. Tyto rysy jsou neměnné. Můžeme je popírat nebo je poznat a sladit se s nimi a naplnit svůj život, jak nejlépe to jde.

Budeme se věnovat tomu jaké informace o člověku můžeme vyčíst z jeho tváře, tedy i ze své. Na první pohled tak třeba poznáte, jestli je to člověk „od přírody“ opatrný nebo sebejistý, jestli jedná okamžitě bez přemýšlení nebo přemýšlí a nic nedokončí, vyjadřuje velmi stručně své emoce nebo stále mluví o svých pocitech, je důvěřivý nebo skeptický, potřebuje potvrzení od druhých nebo spoléhá jen na sebe a mnoho dalších rysů budete objevovat.

K čemu vám to bude?

Možná budete překvapeni, jaké rysy máte vy sami a mnohé vaše pocity či způsoby jednání se vám objasní. Také se zaměříme na to, co který rys potřebuje a jak s tímto člověkem jednat. Tyto znalosti vám velmi ulehčí pochopit sebe a druhé a zvolit správnou taktiku pro komunikaci nebo i výběr lidí třeba pro spolupráci nebo pro konkrétní věc, kterou chcete.

 

Řeč těla II.  -  Řeč beze slov

Druhá část bude dynamičtější. Žijeme mezi lidmi a komunikujeme. Určitě chcete být v komunikaci úspěšní, chcete, aby druzí porozuměli tomu, co jim sdělujete a vy rozuměli tomu co vám sdělují oni.

V této části se zaměříme na neverbální část komunikace. Až 93 % porozumění při komunikaci je odvozeno ze signálů řeči těla a tónu hlasu, kterým jsou řečena slova. Pokud je Řeč těla v souladu se slovem je člověk „srozumitelný“!  A sebelepší slovní komunikace bez odpovídající podporující řeči těla se většinou úplně mine účinkem.

Řeč těla při neverbální komunikaci obsahuje výrazy, gesta, pohledy, postoje a pózy. Velké, snadno pozorovatelné signály jako jsou výraz tváře nebo držení těla si většinou uvědomujeme. Většina Řeči těla však zahrnuje kratičká subtilní sdělení, které mají značné účinky pod prahem našeho vědomí.

Budeme probírat různé typy signálů – jak je číst a jak je využívat. A budeme „hrát“. Abyste se naučili nejen číst ale i vědomě řídit svoji Řeč těla.

Jaké jsou třeba signály odporu, koketování, nejistoty, vstřícnosti, zájmu či nezájmu, lži nebo zastrašení. Jakou sílu má úsměv. Co je osobní prostor a jak účinkuje vzdálenost a prostorová orientace. Jak ovládat prostor i čas. Důležitý je také zrakový kontakt. V očích můžeme číst velmi jemné neverbální signály, většinou je detekuje přímo podvědomí a my ani nevíme jaký signál to byl. Proto věta: „Dívej se mi do očí, když se mnou mluvíš“.

Nejen, že budete vědět co neverbální signál znamená, ale budete ho vnímat vědomě. A tomu vám pomůže trénink pozornosti. Snad největší problém komunikace spočívá v tom, že nevnímáme druhé, ale ani sebe.

Můžeme také využít řeč těla pro ovlivňování sebe, našeho myšlení, našich emocí, sebedůvěry… Třeba jen úpravou chůze, postoje a sezení se ve vás posílí pozitivnější způsob myšlení.   

Co vám to přinese?

Zlepšíte se v komunikaci a díky tomu se vám zlepší i vaše vztahy ať již osobní, pracovní nebo obchodní.

Zlepšíte se v „komunikaci se sebou“, budete ovlivňovat svoje myšlení a pocity přes Řeč těla.

Užijete si přitom hodně zábavy.

 

Řeč těla III.  -  Kouzlení se slovy

 

Ve třetí části se zaměříme na slovní projev. Bude to kombinace čisté verbality s hlasové neverbalitou. Když si uvědomíme že 7 % porozumění je odvozeno z toho, co je skutečně řečeno a 38 % pochází z tónu hlasu, kterým je řečeno. Stojí za to se učit mluvit.

Řeč má být jasná a srozumitelná. Základem je mít jasno co chci sdělit a pak hledám slova, jak to sdělit. Na která slova si dávat pozor a která naopak jsou „kouzelná“. Jaké otázky navodí spolupráci a kterými naopak útočíme. Kouzlo slova „NE“. To vše můžete využít i v psané komunikaci.

Opět je velmi důležitá pozornost – aktivní naslouchání.

Pro ověření, zda jste dobře pochopili sdělení je parafrázování.

A pohrajeme si s dechem, tónem hlasu, hlasitostí, rychlostí, pauzami, intonací. Slovo tím může absolutně změnit svůj význam.

Vše budeme trénovat.

A co vám to přinese?

Zlepšení ve všech oblastech života. Vaše hodnota a sebehodnota bude stoupat.

Pro váš seberozvoj můžete využít vnímání vlastních slov, které vám napoví, co se ve vás děje. Naše řeč je velmi dobrý „práskač“. A i tady platí, že když změníte používaná slova ovlivníte sami sebe.

Tato oboustranná komunikace mě fascinuje.

Vyzkoušejte si!

Co udělá třeba takové přidání slov JENOM JEŠTĚ NE. Když řeknete: „To já neumím“ a změníte na „To já JENOM JEŠTĚ NEumím“. A můžete ještě přidat: „To já ZATÍM JENOM JEŠTĚ NEumím“.  Je to velmi silná podpora, když začínáte něco nového.

 

A na závěr?

Pozorujte, rozšiřujte svoje znalosti, trénujte a aktivně používejte.

A bavte se při tom, protože

s úsměvem jde všechno líp. 

 

 

Kurz vede:    Libuše Rychterová

Termín:     vždy od 9 hod. do 17 hod.  Termíny jednotlivých částí viz výše. Termíny mohou být přizpůsobeny po dohodě se skupinou. Pokud nebude možné, aby byl kurz v prezenční formě bude po dohodě se     skupinou posunut termín nebo bude o-line.

Místo:       Podbrdy 71

Cena:        4 500,- Kč  za celý kurz. Cena jedné části je 1 500,- Kč, záloha za jednu část je 800,- Kč; při přihlášení vybírám zálohu na všechny části tj. 2 400,- Kč. Doplatek je 700,- Kč vždy za každou část.

                Zvýhodněná nabídka:    4 200,- při zaplacení celé ceny do 18.3. zaplacení předem celého kurzovného do termínu přihlášení je cena 4 200,- Kč.

Termín přihlášení:     do 18.3.2021      Vzhled k posunu termínů vyhlašuji dodatečný termín přihlášení do 14.4.

Podmínky přihlášení a účasti:    Přihlášení je platné po uhrazení zálohy. Platí podmínky přihlášení a účasti.  Při odhlášení v posledních 10 dnech před 1. částí kurzu (tj. od 18.3. včetně) je záloha nevratná.  Přihlášení je možné pouze na celý kurz. Úhradu proveďte po potvrzení rezervace.  

Praktické informace:     Občerstvení zajištěno. Doprava:  Vlakem do Řevnic, kde vás vyzvedneme. Vlastním autem - napište zda nabídnete spolujízdu.

Platba:     č. účtu: 578205993/0300 ČSOB

 Dotazy Vám ráda zodpovím buď e-mailem libuse@anamcara.cz nebo tel.: 731 582 082.

 

 

Přihláška ke kurzu


 
Jméno
Telefon
Příjmení
Email
iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.