loading

Program

 

V proudu života - integrace duše 1


 
7. Říjen 2023

Podbrdy 71


seberozvojový dlouhodobý kurz

 

   Chtěl bych žít tak,
   jak plyne řeka,
   a v proudu se nechat unášet
   překvapením.
                     (John O´Donohue)

 

Tak jak procházíme životem, každá životní etapa má svoje specifika.

K dětství se můžeme vracet spolu se svými vnitřními dětmi a napravovat minulost.

Dospělost nás tlačí k výkonům, najít si partnera, založit rodinu, vychovat děti.

A jak čas běží, přichází třetí etapa – stáří. A toto období má svá specifika a vyžaduje od nás integrovat všechny aspekty našich životních zkušeností.  

Co si žádá tato etapa? Jak se na ni připravit? Co nabízí? Moudrost, naplnění, radost, tvořivost a duchovní růst? Co si vybereme záleží na nás.

S přibývajícím věkem si stále více uvědomujeme, že jsme duchovní bytosti, které si sem na Zem přicházejí pro pozemskou zkušenost.

Jak na to, abychom dobře využili veškerý čas, který tady ještě máme k dispozici?

Velmi mě oslovila kniha od Angeles Arrien: Druhá polovina života. To je něco pro život. Ano, to je to, co potřebuji a chci se o to s vámi podělit. Nechala jsem se inspirovat pro tento kurz jejími osmi branami moudrosti, kterými máme projít a plnit jejich výzvy, které nám ukážou, jak si užívat v proudu života až do konce.

Ano, vplouváme do jiného proudu života, kde máme možnost využít naše dosavadní zkušenosti, spojit je s moudrostí a láskou, abychom si mohli vychutnávat proud života, který v nás rozprostře mír, spokojenost a štěstí.

 

Jednou mě proud řeky mého života odnese až do moře a budu oceánem.

 

Co vás čeká na kurzu ?

V tomto kurzu budeme symbolicky procházet osmi branami, které nám ukazují, jaké pozemské zkušenosti máme rozvíjet, abychom naplnili svoje poslání tady na Zemi. A dali jsme třetí etapě našeho života to, co je potřeba.

Tento kurz je sice především určen pro „věkově pokročilé“, jako jsem já, a protože třetí etapa života nemá přesnou hranici, můžou přijít na kurz všichni, které zajímá jak prohlubovat moudrost získávanou pozemskou zkušeností.

Kurz je rozdělen na 8 částí, každá část je jeden den o víkendu jedenkrát za měsíc. Čas mezi lekcemi využijete pro posilování, procvičování a zažití nového.

O čem budou jednotlivé části:

1.  Brána tajemství nového počátku

 • Dívat se na svět novýma očima
 • Posílit schopnost rozvíjet zvědavost, důvěru a pružnost
 • Vystoupit z „pohodlné zóny“ a zaběhaných zvyklostí
 • Probudit touhu prožívat něco nového a neprobádaného

2.  Brána odhalení skutečné podstaty

 • Jaké své role, dovednosti, schopnosti nebo profesní pověst zaměňujeme za to, kdo skutečně jsme
 • Vzdání se masky ega
 • Sebedůvěra a sebepřijetí

3.  Brána moudrosti těla

 • Proměny vztahu k intimitě, smyslovosti, sexualitě, lásce a kráse
 • Moudrost těla najdeme v břiše – v hlubokém středu našeho těla
 • Přijmout proměny fyzické skutečnosti a naučit se mít bezpodmínečný láskyplný vztah ke svému tělu

4.  Brána vztahů

 • Vztahy s ostatními lidmi a vztah k sobě a naší duchovnosti
 • Naučit se více o lásce a jejím vyjadřování
 • Milovat bez potřeby druhé ovládat nebo vlastnit nás
 • Prokazovat více trpělivosti, tolerance a soucitu.

5.  Brána tvořivosti

 • Co je naším skutečným životním posláním
 • Pěstování a vyjadřování tvořivosti
 • Zanechat po sobě dílo svých snů

6.  Brána autenticity

 • Ztělesnit autentické já a moudrost vlastního charakteru.
 • Uvést slova a činy v harmonii
 • Domovem naší autenticity je náš vnitřní prostor, kde jsme sami svými pány
 • Posilování odvahy a poctivosti

7.  Brána vnitřní spokojenosti

 • Rozvíjení prožívání radosti a štěstí
 • Nalézání rovnováhy ve spojení s rytmem přírody
 • Naučit se zpomalit a vyladit se na svůj vlastní rytmus

8.  Brána nepřipoutanosti

 • Nepřipoutanost, odevzdání a uvolnění
 • Učíme se všeho zprostit a odpoutat se, než začne něco nového, než pokročíme dál
 • Tato brána nás žádá, abychom přijali smrt naší tělesné formy a porozuměli jí
 • Dosáhnout volnosti a zároveň hlubokého přijetí všeho co jsme prožili

 

Osm bran zdůrazňuje naléhavost času a potřebu integrovat všechny aspekty našich životních zkušeností. Máme možnost rozvinout vnitřní hloubku, celistvost i charakter. Zda tuto možnost využijete, je jen na vás. Pokud se rozhodnete pro růst a získání hluboké moudrosti, musíte osobně zapracovat a k tomu vám pomůže projít všemi branami moudrosti. Moudrost nepřichází sama od sebe a věřím, že tento kurz vás ukáže cestu.

 

Moudrost je z velké části plně v našich rukách, protože se prohlubuje ani ne tak díky našim přirozeným schopnostem nebo s dosažením určitého věku, ale spíš naší ochotou učit se z každodenních životních situací.

  

 Být mladý a plný síly,
to nic není.
Ale být starý a plný síly,
to je magie.

 

 Jednotlivé části a jejich termíny: 

 
 1. část BRÁNA TAJEMSTVÍ NOVÉHO POČÁTKU 7.10.2023
 2. část BRÁNA ODHALENÍ SKUTEČNÉ PODSTATY 4.11.2023
 3. část BRÁNA MOUDROSTI TĚLA     2.12.2023
 4. část BRÁNA VZTAHŮ       13.1.2024
 5. část BRÁNA TVOŘIVOSTI 10.2.2024
 6. část BRÁNA AUTENTICITY  9.3.2024
 7. část BRÁNA VNITŘNÍ SPOKOJENOSTI 6.4.2024
 8. část BRÁNA NEPŘIPOUTANOSTI 4.5.2024

  

Kurz vede:    Libuše Rychterová

Termín:     vždy od 9 hod. do 17 hod.  Termíny jednotlivých částí viz výše. Termíny mohou být přizpůsobeny po dohodě se skupinou.

Místo:       Podbrdy 71

Cena:         16 000,- Kč  za celý kurz. Cena jedné části je 2 000,- Kč, záloha za jednu část je 1 000,- Kč; při přihlášení vybírám zálohu na všechny části tj. 8 000,- Kč. Doplatek je  1 000,- Kč za každou část.

                Zvýhodněná nabídka:   15 200,- Kč.

                Při zaplacení předem celého kurzovného do 27.9.2023 je cena 15 200,- Kč.

Termín přihlášení:     do 27.9.2023

Podmínky přihlášení a účasti:    Počet míst je omezen. Přihlášení je platné po uhrazení zálohy. Platí podmínky přihlášení a účasti.  Změna je u termínu přihlášení (viz výše) a při odhlášení v posledních 10 dnech před 1. částí kurzu (tj. od 27.9.2023 včetně) je záloha nevratná.  Přihlášení je možné pouze na celý kurz. Úhradu proveďte po potvrzení rezervace.  

Praktické informace:     Občerstvení zajištěno. Doprava:  Vlakem do Řevnic, kde vás vyzvedneme. Vlastním autem - napište zda nabídnete spolujízdu.

Platba:     č. účtu: 578205993/0300 ČSOB

Dotazy Vám ráda zodpovím buď e-mailem nebo tel.: 731 582 082

 

Přihláška ke kurzu


 
Jméno
Telefon
Příjmení
Email
iconAnam Čara
Libuše Rychterová
26727 Podbrdy 71
 
IČO 186 42 306
S přítelem duše
můžeme být sami sebou.